Skriv adjektiven i rätt form

Skriv adjektiven i rätt form i rutorna.

singular maskulin singular feminin plural maskulin plural feminin

1.

blanc

2.

internationales

3.

active

4.

bonne

5.

mauvaise

6.

normal

7.

culturels

8.

spécial

9.

gros

10.

faux

 


Tillbaka till Övningar till à vous 2