Futurum 1:a person singular

Ange futurum 1:a person singularis av verbet.

1. être

2. comprendre

3. faire

4. savoir

5. mettre

6. savoir

7. venir

8. tenir

9. voir

10. vouloir


 


Tillbaka till Övningar till à vous 2 Tillbaka till Verb